Obchodní podmínky

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s těmito obchodními podmínkami. Záležitosti jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s těmito podmínkami vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu je předá v textové podobě. Tyto podmínky jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

1. PROVOZOVATEL (zde rovněž dodavatel, prodávající)

Eva Polášková
Svatojánské náměstí 10
66451 Šlapanice


IČO: 68095929
DIČ: nejsem plátce DPH


Tel.: +420 777 327 328
E-mail: info@baby-bazarek.cz

Firma podniká podle Živnostenského listu číslo 370202-37350-00 vydaného Úřadem městské části Brno - střed dne 10.6.1998.
 Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00036152.

Provozovatel prodává zákazníkům použité kojenecké a dětské oděvy, ale také nové kojenecké a dětské oděvy a zboží. Nové zboží je výrazně označeno, aby bylo zcela zřejmé, že se jedná o nepoužité zboží.

2. ZÁKAZNÍK (zde rovněž kupující)

 • Je osoba, která vstupuje do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že závazně objedná zboží nabízené v elektronickém obchodě.
 • Při objednání nebo registraci ve svém zájmu uvede přesné a pravdivé údaje.

3. NABÍDKA A OBJEDNÁVKA

Nabídka zboží zveřejněná v internetovém obchodě je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nabídka je odvolatelná, zejména z důvodů vyčerpání zásob. Přijetí návrhu (dále také „objednávka“) je učiněno kupujícím ve formě interaktivního vyplnění objednávkového formuláře na příslušných webových stránkách, kde kupující udává zejména identifikační údaje kupujícího, druh zboží, zvolené dostupné balení, počet balení, místo určení, kupní cenu zboží a souhlas s Obchodními podmínkami. Objednávka je závazná odesláním akceptace nabídky prostřednictvím webových stránek na adrese https://www.baby-bazarek.cz. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou či telefonicky či písemně.

V případě, že objednané zboží v požadovaném objemu prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn; pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je prodávající oprávněn nabídku zboží odvolat.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (zejm. rozsahu objednávky) oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Nepotvrdí-li v takovém případě kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanoveném termínu, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neúčinnou.

Objednávka obsahuje zboží, které si zákazník vybral z katalogu za účelem koupě. Dále objednávka obsahuje informace o zboží a jeho parametrech (velikost, barva), cenu za zboží. Součástí objednávky je v závislosti na vybraném způsobu úhrady a doručení také cena za platební styk a doručení.

Všechny objednávky jsou považovány za závazné. Před dokončením objednávky je zákazník vyzván, aby potvrdil, že se seznámil s pravidly obchodu a že s nimi souhlasí. To znamená, že se seznámil s obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a ustanovením o ochraně osobních údajů.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou zákazníkovi, kde má zákazník možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů a pokud v objednávce z nějakého důvodu nalezne chybu, neprodleně nás kontaktuje.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka kontaktovat pro ověření objednávky, např. pokud se jedná o vyšší hodnotu objednávky nebo shledá-li v objednávce nějaké nepřesné či chybějící údaje.

Zákazník je při ptabě předem informován e-mailovou zprávou o přijaté platbě. Zákazník je informován e-mailovou zprávou o expedici zboží.

4. PLATBY

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin." a "Zákazník souhlasí s tím, že mu EET účtenka bude zaslána elektronicky (e-mailem)".

 • Bankovní převod - pokud zvolíte tento způsob úhrady, máte 3 možnosti, jak peníze poukázat na náš účet 1951634193/0800 . Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky

.
  • převodem z Vašeho účtu na náš účet
  • složením peněz v hotovosti na přepážce v kterékoliv pobočce České spořitelny
  • poštovní poukázkou typu A, na kterékoliv pobočce České pošty
 • Platba kartou - přes platební bránu GP WebPay
 • Platba Paypal - platba prostřednictvím platební brány PayPal

Zboží expedujeme do 2 pracovních dnů od připsání platby na náš účet, není-li uvedeno jinak.

Výhrada vlastnického práva: Zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a náklady na odeslání, a to buď platbou předem bankovním převodem na účet prodávajícího, platbou kartou přes internetovou platební bránu nebo platbou přes platební bránu PayPal. Kupující si volí způsob placení kupní ceny při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním kupní ceny a nákladů na odeslání spolu s předmětem prodeje.

V případě, že kupujícím je placena kupní cena a náklady na odeslání předem, tedy bankovním převodem nebo platební kartou nebo přes PayPal, považuje se kupní cena a náklady na odeslání za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet či platební bránu prodávajícího. Pokud nejsou kupní cena a náklady na odeslání zaplaceny do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

5. DORUČENÍ

Kupující vybírá ze způsobů doručení, které se mu zobrazí v souvislosti s povahou a cenou vybraného zboží. Zboží zasíláme pouze v rámci ČR:

 • ZÁSILKOVNA (69,- Kč) - doručení na výdejní místo
 • GEIS (120,- Kč) - Přepravní společnost
 • Osobní odběr (0 Kč) - ve Šlapanicích si po domluvě můžete vyzvednout zboží osobně v místě podnikání

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako adresa pro doručení.

Zásilky jsou odesílány prostřednictvím služby Zásilkovna, přepravcem GEIS nebo je možné si je po dohodě vyzvednout osobně.

Každý registrovaný zákazník má ve svém účtu k dispozici elektronický daňový doklad ve formátu pdf, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Jestliže došlo při přepravě ke zjevnému poškození zboží dopravcem (poškozený obal ...) je zákazník povinen takovouto zásilku od přepravce nepřevzít a neprodleně informovat prodejce.

Jestliže došlo při přepravě k poškození obsahu zásilky, je zákazník povinen vyfotografovat balení, poškozený obsah a zaslat prodejci podklady k reklamaci.

6. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu v okamžiku, kdy zboží předá dopravci zajišťující přepravu zboží kupujícímu.

Doručované zboží je kupující povinen převzít na adrese jím uvedené. Pokud kupující řádně dodané zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek kupujícím, a prodávající nenese za případně vzniklou škodu žádnou odpovědnost. Nepřevezme-li kupující předmět prodeje, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.

Prodávající může dodat zboží kupujícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a v případě, že je kupní cena placena bankovním převodem, platební kartou nebo přes Paypal, pak ve stejné lhůtě, počítané ode dne, kdy úplná platba kupní ceny a nákladů na odeslání byla připsána na účet nebo platební bránu  prodávajícího.

Kupující je při přebírání zboží od dopravce provádějícího přepravu zboží do místa určení povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující zboží převzít a je povinen prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou předmětu prodeje kupující zjistí, že předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

Prodávající si vyhrazuje právo dopravce změnit či použít k dopravě vlastních prostředků.

V případě doručení na adresu kupujícího je účtováno poštovné a balné dle tarifů uvedených doručovatelů.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.

Na základě podané reklamace bude zákazníkovi vydáno písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze stav, kdy bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost prodávajícího informovat o svém postupu kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty, musí prodávající o reklamaci rozhodnout do 30 pracovních dnů, i když ještě nemá k dispozici odborné posouzení.

Pokud prodávající zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. kupující je povinen tyto náklady na výzvu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 odst. 1 občanského zákoníku.

Postup reklamace

 • Informujte nás o reklamaci na tel. 777 327 328 nebo na e-mail info@baby-bazarek.cz
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu: Eva Polášková, Svatojánské nám. 10, 66451, Šlapanice
 • V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace. Pokud jste prováděli nákup bez registrace, přiložte kopii daňového dokladu.
 • Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
 • V obou případech přiložte vyplněný formulář:

  Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

  Kupující spotřebitel:
  Jméno:.........................................................................

  Adresa:........................................................................

  Telefon:.......................................................................
  E-mail:........................................................................

  Prodávající: Eva Polášková
  Číslo prodejního dokladu:......................................................

  Číslo objednávky: .............................................................

  Datum prodeje: ................................................................

  Označení vráceného zboží: .....................................................

  Důvod vrácení zboží:
  Zboží je nefunkční Zboží mi nevyhovuje Našel/našla jsem levnější
  Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:
  Jiný důvod: ...................................................................

  Kupní cena má být vrácena:

  bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................/...................................................................................... 

  Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslaní vyplněného Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a nákupního dokladu.

8. Odpovědnost prodávajícího za vadu, práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, a o době reklamačního řízení; vše ve většině případů elektronickou poštou na adresu sdělenou kupujícím.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
 • je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávající (např. živelná událost)
 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. Internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Dle § 1837 písm. d) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel nemá mimo jiné v případě:

 • dodávky Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodávky Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávky Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím
 • dodávky Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží je povinen prokázat uzavření smlouvy s Prodávajícím, a musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit vůči Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou Kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou Kupní cenu. Na Kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně poštou, prostřednictvím e-mailu, nebo do datové schránky Prodávajícího. V odstoupení Spotřebitel uvede mj. číslo, pod kterým byla Kupní smlouva v Internetovém obchodě evidována, a datum nákupu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty, a to doporučeným dopisem na adresu prodávajícího. Odstoupení je vhodné provést před expedicí zboží. Zákazník je povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady. To znamená, že pokud zboží pošleme a Vy ho nepřevezmete, budete nám muset uhradit náklady na poslání, příp. zabalení nebo smluvní pokutu za nepřevzetí zboží. Další možností je zboží převzít a zaslat zpět prodávajícímu. V takovém případě Vám bude vrácena částka za zboží a za dopravné.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů.

Odstoupí-li Spotřebitel oprávněně od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit mu Kupní cenu Zboží. Kupní cena bude Spotřebiteli poukázána na účet jím uvedený v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. Prodávající Spotřebiteli zaplacené finanční částky vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení; Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel Předmět prodeje předá, nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.

Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Spotřebitele zasláno zpět.

Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Spotřebitel. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Mimosoudní řešení sporů zprostředkovává např. sdružení dTest a nad reklamacemi dohlíží Česká obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Internetovým obchodem prodávajícího se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup na Internetový obchod realizován. Případné spory vyplývající ze vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s Internetovým obchodem budou řešeny věcně příslušnými soudy České republiky v místě sídla prodávajícího.

V případě, že z kupní smlouvy - popřípadě ze zákona - vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště příslušné pro doručování zásilek prodávajícímu, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

Prodávající zajišťuje archivaci znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti kupujícího poskytne prodávající kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2019 a platí do odvolání.

Prodávající je oprávněn znění Obchodních podmínek včetně výše Nákladů na odeslání jednostranně měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Prodávající informuje kupujícího o změně Obchodních podmínek vždy na adrese https://www.baby-bazarek.cz, kde je také aktuální znění uveřejněno, aby se kupující mohl s ním bez obtíží seznámit. Každé nové znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na adrese https://www.baby-bazarek.cz.