Obchodní podmínky

Platné od 15.9.2009

1. PROVOZOVATEL

Eva Polášková
Svatojánské náměstí 10
66451 Šlapanice
IČO: 68095929
DIČ: CZ7756193786
Tel.: +420 777327328
E-mail: info@baby-bazarek.cz

Provozovatel prodává zákazníkům použité kojenecké a dětské oděvy, ale také nové kojenecké a dětské oděvy a zboží.

Nové zboží je výrazně označeno, aby bylo zcela zřejmé, že se jedná o nepoužité zboží.

2. ZÁKAZNÍK

 • Je osoba, která vstupuje do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že závazně objedná zboží nabízené v elektronickém obchodě.
 • Při registraci ve svém zájmu uvede přesné a pravdivé údaje.

3. OBJEDNÁVKA

Obsahuje zboží, které si zákazník vybral z katalogu za účelem koupě. Dále objednávka obsahuje informace o zboží a jeho parametrech (velikost, barva), cenu za zboží. Součástí objednávky je v závislosti na vybraném způsobu úhrady a doručení také cena za platební styk a doručení.

Všechny objednávky jsou považovány za závazné. Před dokončením objednávky je zákazník vyzván, aby potvrdil, že se seznámil s pravidly obchodu a že s nimi souhlasí. To znamená, že se seznámil s obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a ustanovením o ochraně osobních údajů.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou zákazníkovi, kde má zákazník možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů a pokud v objednávce z nějakého důvodu nalezne chybu, neprodleně nás kontaktuje.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření objednávky, např. pokud se jedná o vyšší hodnotu objednávky nebo shledá-li v objednávce nějaké nepřesné či chybějící údaje.

Zákazník je při ptabě předem informován e-mailovou zprávou o přijaté platbě.
Zákazník je informován e-mailovou zprávou o expedici zboží.

4. PLATBY

Bankovním převodem
pokud zvolíte tento způsob úhrady, máte 3 možnosti, jak peníze poukázat na náš účet

 • převodem z Vašeho účtu na náš účet
 • složením peněz v hotovosti na přepážce v kterékoliv pobočce České spořitelny
 • poštovní poukázkou typu A, na kterékoliv pobočce České pošty

Bankovní spojení ČS 1951634193/0800
Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky.

Zboží expedujeme obratem po připsání platby na náš účet.

Dobírka

 • zboží zaplatíte České poště při převzetí.

Hotově

 • zaplatíte při převzetí zboží

5. DORUČENÍ

Při objednávce nad 1500 je poštovné i doběrečné ZDARMA.
Do zahraničí zboží NEZASÍLÁME.

Česká pošta

 • Cenný balík 85,- Kč
 • Cenný balík na dobírku 85,- Kč poštovné + 40,- Kč doběrečné

Osobní odběr - v Brně si po domluvě můžete vyzvednout zboží osobně a tak tedy také neplatíte poštovné
Doručení pochůzkou - v určitých lokalitách nabízíme bezplatné doručení pochůzkou, tato možnost se ukazuje pouze zákazníkům, kteří spadají do lokality pro doručení pochůzkou

6. DODACÍ PODMÍNKY

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, jako adresa pro doručení.
 • Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, InTime nebo je možné si je po dohodě vyzvednout osobně či si domluvit doručení pochůzkou.
 • objednávky s platbou převodem a osobním odběrem namátkou ověřujeme
 • objednávky na dobírku vždy telefonicky ověřujeme, jestliže není možné objednávku ověřit, upozorníme objednávajícího mailem. Pokud na tuto výzvu do dvou dnů nereaguje, je objednávka stornována a uživatelský účet zablokován.
 • veškeré nabízené zboží máme skladem
 • zboží expedujeme do týdne po obdržení objednávky, není-li uvedeno jinak
 • při zvoleném způsobu platby předem na účet, expedujeme nejpozději do pěti dnů od připsání částky na náš účet
 • každý registrovaný zákazník má ve svém účtu k dispozici elektronický daňový doklad ve formátu pdf, který slouží současně jako dodací a záruční list
 • jestliže došlo při přepravě ke zjevnému poškození zboží dopravcem (poškozený obal ...) je zákazník povinen takovouto zásilku od přepravce nepřevzít a neprodleně informovat prodejce
 • jestliže došlo při přepravě k poškození obsahu zásilky, je zákazník povinen vyfotografovat balení, poškozený obsah a zaslat prodejci podklady k reklamaci.
 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace. Pokud jste prováděli nákup bez registrace, přiložte kopii daňového dokladu.
 • V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace jsou zasílány poštou na adresu:
Eva Polášková
Svatojánské náměstí 10
66451 Šlapanice
nebo e-mailem na: info@obrazkova-razitka.cz
Na základě podané reklamace bude zákazníkovi vydáno písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší (ust. § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

8. SHODA A ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel (tedy nekupujete-li zboží jako podnikatel), máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. To vše za předpokladu, že byla smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. skrze e-shop).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty, a to doporučeným dopisem na adresu prodávajícího.
Odstoupení je vhodné provést před expedicí zboží. Zákazník je povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady. To znamená, že pokud zboží pošleme a Vy ho nepřevezmete, budete nám muset uhradit náklady na poslání, příp. zabalení nebo smluvní pokutu za nepřevzetí zboží. Další možností je zboží převzít a zaslat zpět prodávajícímu. V takovém případě Vám bude vrácena ástka za zboží a za dopravné.
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na adresu
Eva Polášková
Svatojánské náměstí 10
66451 Šlapanice
Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
V obou případech přiložte vyplněný formulář:
Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží
Kupující spotřebitel: Jméno:.........................................................................
Adresa:........................................................................
Telefon:.......................................................................
E-mail:........................................................................
Prodávající: Eva Polášková
Číslo prodejního dokladu:......................................................
Číslo objednávky: .............................................................
Datum prodeje: ................................................................
Označení vráceného zboží: .....................................................
Důvod vrácení zboží: Zboží je nefunkční Zboží mi nevyhovuje Našel/našla jsem levnější Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě: Jiný důvod: ...................................................................
Kupní cena má být vrácena:
bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................ ....................................................................
Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslaní vyplněného Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a nákupního dokladu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.


DomůDomů

Filtrování

Novinky e-mailem

Užitečné informace

Provozovatel

Eva Polášková
Svatojánské nám. 10
664 51 Šlapanice

IČO: 68095929
DIČ: CZ7756193786

 • +420 777 327 328
 • nikitta_cz
 • 33541474